CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa amb perfil professional en Ciberseguretat (ICA1)

 

 

Mòdul 1: Implantació de sistemes operatius

Aprendreu a instal·lar i configurar un sistema informàtic. Aprendreu també a gestionar els recursos en xarxa i implantar software específic.

Mòdul 2: Gestió de Bases de Dades

Aprendreu a gestionar i dissenyar una Base de Dades a través del llenguatge SQL. Aprendreu també a connectar una Base de Dades amb un entorn web.

Mòdul 3: Programació Bàsica

Aprendreu a programar i dissenyar aplicacions amb el llenguatge Java.

Mòdul 4: Llenguatge de Marques

Aprendreu la relació que hi ha entre els llenguatges de marques i els sistemes empresarials de gestió d’informació.

Mòdul 5: Fonaments de maquinari

Descobrireu quins són els elements del maquinari que formen els ordinadors i aprendreu a instal·lar programari i clonar sistemes.

Mòdul 6: Administració de Sistemes Operatius

Aprendreu a administrar de manera avançada els sistemes operatius i a automatitzar tasques amb llenguatges de guions.

Mòdul 7: Planificació i administració de xarxes

Aprendreu a configurar i administrar diferents dispositius en xarxa.

Mòdul 8: Serveix de xarxa i Internet

Treballareu amb un conjunt de serveis en xarxa. Aprendreu a instal·lar, configurar i administrar servidors DHCP, DNS, Web, etc.

Mòdul 9: Implantació d’aplicacions web

Aprendreu a programar amb PHP. Instal·lareu i configurareu un servidor web i un gestor de continguts.

Mòdul 10: Administració de sistemes gestors de BBDD

Aprendreu a administrar les Bases de Dades i a automatitzar processos interns que permetran gestionar de manera més eficient una Base de Dades.

Mòdul 11: Seguretat i alta disponibilitat

Traureu el màxim rendiment als sistemes informàtics estudiant els aspectes que engloben tota la seguretat, vulnerabilitats i mètodes per oferir uns serveis robustos i segurs.

Mòdul 12: Formació i orientació laboral

Us proporcionarem la formació necessària per tal que pugeu incorporar-vos professionalment al món laboral.

Mòdul 13: Empresa i iniciativa empresarial

Us proporcionarem la formació necessària per desenvolupar la vostra pròpia iniciativa en l’àmbit empresarial.

Mòdul 14: Projecte

Realitzareu un projecte en equip que inclourà tots els mòduls que formen el cicle. Es treballa en equip durant tot el mòdul.

Mòdul 15: Formació en centres de treball

Realitzareu pràctiques d’empresa durant 350 hores en un centre de treball.

Mòdul 16: Ciberseguretat i Hacking ètic

Aprendrem a distingir els diferents tipus d’atacs i quins usos se li pot donar a la ciberseguretat i al hacking d’una manera legal, responsable i segura.

Mòdul 17: Seguretat en sistemes, xarxes i serveis

Dissenyarem un sistema de seguretat robust que permeti protegir un sistema de xarxes i serveis.

Aquesta titulació permet accedir als següents llocs de treball:

 • Responsable en auditories de Pentesting.
 • Analista de vulnerabilitats.
 • Personal tècnic en administració de sistemes i en serveis d’Internet i de missatgeria electrònica.
 • Personal en teleassistència i suport tècnic.
 • Administrador de base de dades.
 • Responsable en sistemes, xarxes i serveis en comunicacions.
 • Desenvolupador d’entorns web i aplicacions.

Aquesta titulació permet accedir a:

 • Cicle formatiu de grau superior.
 • Enginyeria Informàtica
 • Enginyeria Multimèdia
 • Enginyeria de Sistemes de Telecomunicacions
 • Grau en Administració i Direcció d’Empreses.
 • Grau en Relacions Laborals.
 • Turisme
 • Altres graus d’acord amb la normativa vigent.

Pots accedir al cicle si compleixes algun d’aquests requisits:

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat.
 • Estar en possessió del títol de tècnic o de tècnic auxiliar (CFGM).
 • Prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
 • COU
 • FP2